Young Klik

Ontwikkel je onder begeleiding door!

Blijf doorgroeien onder begeleiding van experts

Bij Young Klik luisteren we graag naar onze jeugdige collega’s en bieden we hen een kans om zichzelf door te blijven ontwikkelen terwijl ze bezig zijn voor diverse opdrachtgevers. Deze nieuwe generatie is immers de toekomst van het bedrijf en daarom o zo belangrijk!

Young Klik heeft als doel om onze jonge collega’s een luisterend oor te bieden. Het platform wat Klik heeft ontwikkeld, biedt Klik tevens de mogelijkheid om de nieuwe generatie techneuten aan zich te binden.

Middels een aantal speerpunten in het uitgebreide programma worden jonge collega’s gemotiveerd om mee te denken en input te geven om de visie van de nieuwe generatie gestalte te geven. Tevens kan dit bijdragen om hun carrière binnen Klik verder vorm te geven. Periodiek worden bijeenkomsten georganiseerd waarin bovenstaande zaken worden besproken. Dit wordt gefaciliteerd door een extern bedrijf.

Kortom, bij Klik wordt in mensen geïnvesteerd en geluisterd naar wat de nieuwe generatie van belang acht.

Young Klik