DAS

DAS

Dit kantoorpand is onderworpen aan een luchtkwaliteitsmeting middels dataloggers. Hierbij is in het bijzonder gelet op de CO2 waarden op de werkplekken. Een overschrijding van de maximale waarden kan leiden tot gezondheidsklachten.

De uitkomst was positief, corrigerende maatregelen waren niet nodig.

 

Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden energie te besparen waardoor de CO2 uitstoot (broeikasgas) wordt ingeperkt.

Hieruit komen voorstellen om apparatuur zoals circulatiepompen preventief te vervangen voor energiezuiniger modellen. Soms blijken grotere investeringen zich in zeer korte tijd terug te verdienen.