Onze afdeling Service & Onderhoud staan 24 uur per dag klaar voor eventuele storingen aan uw elektrotechnische en/of klimaat technische installatie.

Het primaire doel van deze afdeling is het garanderen van uw bedrijfszekerheid, comfort en veiligheid. Tevens kan deze afdeling u een reeël beeld geven van de staat van uw installaties. Hierdoor krijgt u inzicht in de conditie van uw installaties met een bijbehorende inschatting van de financiële middelen die nodig zijn voor het in stand houden van de installaties. Adviezen m.b.t. het te voeren onderhoudsbeleid en de risico’s van uitstellen van investeringen kunnen duidelijk in kaart worden gebracht.

Het is verstandig om jaarlijks uw installaties te laten onderhouden. Wij kunnen uw een op maat gemaakt onderhoudscontract aanbieden.

Bij Elektrotechniek valt onder andere te denken aan:

 • NEN 3140 inspecties + rapportages
 • Jaarlijkse hercertificering van brandmeld, ontruiming en inbraak
 • Het verzorgen van beheer-en OP taken van brandmeldinstallaties
 • Onderhoudscontract aanbieden om eens per 5 jaar een meting van datanetwerk
 • Jaarlijks verplicht onderhoud noodverlichting
 • 24-uurs storingsdienst
 • Rapportages en meerjaren planning aanleveren
 • Reparaties/vervangen voortkomend uit het onderhoud
 • Inspectierondes

Bij Klimaattechniek valt onder andere te denken aan:

 • Scios keuring/inspecties
 • Keuringinspecties koel-en aircoinstallaties
 • Onderhoud CV installaties van 28 kW tot 1 MW
 • Legionella
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Rapportages en meerjaren planning (MJOP) aanleveren
 • Reparaties/vervangen voortkomend uit het onderhoud
 • 24-uurs storingsdienst (en 4-uurs storing opvolging)
 • Inspectierondes

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

info@klikbv.nl of 020-69 66 885.

Er worden(standaard) voorrijkosten en een uur in rekening gebracht. 

Facebook
LinkedIn